EN 1004
De actuele norm voor rolsteigers is de EN 1004. Deze norm stelt zwaardere eisen aan rolsteigers dan de vervallen norm HD 1004. Altrex rol- en vouwsteigers voldoen uiteraard aan de EN 1004 en zijn voorzien van de benodigde sterkte- en stabiliteitsberekeningen.


EN 12811
De actuele norm voor gevelsteigers is de EN 12811.Deze norm geldt voor niet verrolbare steigers.


EN 1298 en uitgebreide handleiding opbouw & gebruik
In de norm EN 1298 is vastgelegd aan welke eisen de handleiding voor op-bouw en gebruik van steigers moet voldoen. Altrex hecht groot belang aan de veiligheid van haar producten in gebruik. De uitgebreide handleidingen opbouw en gebruik van Altrex-steigers zijn conform EN 1298 opgesteld.


Sterkte- en stabiliteitsberekeningen
De Europese Richtlijn Werken op Hoogte stelt eisen aan het werken op hoogte. Deze eisen zijn opgenomen in de Nederlandse Arboregel-geving.Conform deze regels moeten steigers berekend, getekend en getoetst zijn.Voor niet-standaardconfiguraties moeten sterkte- en stabiliteitsberekeningen op het werk aanwezig zijn. Ook de standaard configuraties van Altrex zijn voorzien van sterkte en stabliteitsberekeningen. Altrex levert bij standaard configuraties steigers standaard een sterkte- en stabiliteitsberekening mee. Altrex beschikt over de specialisten om ook voor speciale steigerconfiguraties de complexe berekeningen te maken. Dit betreft niet alleen het maken van de berekening, maar vooral het juist analyseren en interpreteren van de berekeningsresultaten vraagt exper-tise.Vooral de materiaaleigenschappen, krachten, elementtypes en elementgroottes bepalen de resultaten.

TIP: Let altijd op voor veilig werken, laat geen gereedschap rondslingeren op de rolsteiger.